Thành phố Cambridge, Massachusetts đã xác định lại quan hệ đối tác trong gia đình để công nhận các mối quan hệ đa phu, đa thê.

Là quê hương của Đại học Harvard, Cambridge là thành phố thứ hai trong tiểu bang, sau thành phố lân cận Somerville, đã công nhận hợp pháp chế độ đa thê và đa phu.

Trong cuộc họp ngày 8 tháng 3, hội đồng thành phố Cambridge đã bỏ phiếu để xác định lại “quan hệ đối tác trong gia đình”, mà trước đây được định nghĩa là hai người một nam, một nữ chưa kết hôn sống cùng nhau.

Định nghĩa mới mở rộng định nghĩa cho “hai hoặc nhiều người không cùng huyết thống” có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, quan tâm và cam kết và có ý định duy trì mối quan hệ như vậy và coi mình là một gia đình”.

Hội đồng cũng loại bỏ yêu cầu rằng những người trong quan hệ đối tác trong gia đình phải sống cùng nhau, cũng như điều khoản rằng những người trong quan hệ đối tác trong gia đình phải nộp bằng chứng cho thành phố về mối quan hệ của họ như một gia đình.

Somerville, giáp với Cambridge, đã mở rộng định nghĩa về quan hệ đối tác trong nước để bao gồm các mối quan hệ đa phu và đa thê vào tháng 7 năm 2020, đây là thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ làm như vậy. Cả hai thành phố đều gần với Boston.

Các học giả Công Giáo, bao gồm Giáo sư Robert George của Đại học Princeton, đã nói trong những năm gần đây rằng việc xác định lại hôn nhân có thể dẫn đến sự sụp đổ của thuật ngữ này hoàn toàn, khi mọi người đặt câu hỏi tại sao hôn nhân lại phải đòi hỏi sự độc quyền, lâu dài và chung thủy về tình dục. George cũng lưu ý rằng trong một xã hội đã bác bỏ ý tưởng về sự bổ sung giới tính, người ta đánh mất đi cơ sở hợp lý để bác bỏ ý tưởng đa phu và đa thê.

Ryan Anderson, hiện là chủ tịch của Trung tâm Chính sách Công và Đạo đức, nói với CNA vào năm ngoái rằng ông không ngạc nhiên trước những nỗ lực mới nhất nhằm xác định lại hôn nhân bao gồm nhiều người.

“Dĩ nhiên là nó sẽ không bao giờ dừng lại với các cặp vợ chồng đồng tính. Một khi xác định lại hôn nhân để xóa bỏ thành phần nam - nữ thì còn nguyên tắc nào đòi hỏi một vợ một chồng nữa?”
Source:Catholic News Agency