57. Khi con đang sống thì hãy coi giống như chỉ có Thiên Chúa và linh hồn của con, như vậy thì linh hồn con mãi mãi sẽ không bị trói buộc vào bất cứ vật chất nào của thế gian.

(Thánh John of the Cross)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info