HUẾ -- Ngày 10 tháng 5 năm 2007, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Huế, ra thông báo Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, đã bổ nhiệm các Cha sau đây làm Quản Hạt với nhiệm kỳ 3 năm, từ 09.5.2007 đến 09.5.2010:

  • 1. Linh mục Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, Hạt trưởng Hạt Thành Phố Huế.
  • 2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chánh, Hạt trưởng Hạt Hương Quảng Phong.
  • 3. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng, Hạt trưởng Hạt Hương Phú.
  • 4. Linh mục Gioan Nguyễn Đức Tuân, Hạt trưởng Hạt Hải Vân.
  • 5. Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị.