Sáng ngày 24 tháng 7, tại Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, Ủy ban Loan báo Tin Mừng đã khai mạc khóa huấn luyện “Tác viện Tin mừng” cho gần 100 học viên đến từ các giáo xứ và Hội Đoàn Công Giáo Tiến hành thuộc Giáo phận Huế.

Khóa huấn luyện diễn ra trong 3 ngày 24-25-26 tháng 7 do các giảng viên là quý thầy và quý Sơ trong Ban Giảng huấn đến từ Giáo phận Xuân Lộc, với chủ đề “Được Rửa tội và được Sai đi”.

Xem Hình

Mở đầu ngày Khai mạc, linh mục Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung, Phó ban Loan báo Tin mừng Tổng Giáo phận Huế giới thiệu linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Loan báo Tin mừng của Giáo phận; Ban Giảng huấn gồm: Nữ tu Catarina Lê Thị Sự thuộc dòng Saint Paul, Trưởng Nhóm; Nữ tu Anna Maria Nguyễn Thị Hường thuộc dòng Đa Minh Tam Hiệp; ông Vinh Sơn Maria Vũ Đình Trung.

Thánh lễ khai mạc khóa huấn luyện do linh mục F.X. Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Loan báo Tin mừng của Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế có quý linh mục trong Ban Loan báo Tin mừng các Giáo hạt.

Linh mục chủ tế nhấn mạnh mục đích của Thánh lễ Khai giảng là Cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng của Giáo phận và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho anh chị em Học viên tham dự khóa học.

Với việc tìm hiểu và học hỏi về vai trò và chức năng của mỗi một Tác viên Tin mừng trong môi trường sống Đức Tin và Loan báo Tin mừng.

Mặc dù chương trình học liên tục trong 3 ngày đêm, nhưng với những đề tài thu hút sự quan tâm của học viên, và nhất là sự động viên hàng ngày của quý Cha Trưởng và Phó ban Loan báo Tin mừng, các anh chị em học viên chú tâm học hỏi để có thể áp dụng vào cuộc sống, đồng thời cũng sẽ xứng đáng là những thành viên nhiệt thành của Ủy ban Loan báo Tin mừng.

Kết thúc khóa học là Thánh lễ Bế mạc vào lúc 15 giờ chiều ngày 26/7 do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì anh chị em học viên đã nhận được trong suốt 3 ngày học vừa qua, sẽ trở thành động lực và niềm hăng say trong việc Loan báo Tin mừng. Để Nước Chúa được lan rộng hơn, sâu hơn hiện nay.

Sau Thánh lễ, linh mục F.X. Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Ủy ban Loan báo Tin mừng và toàn thể học viên cảm ơn sự quan tâm lo lắng của Đức Tổng đối với công cuộc Loan báo Tin mừng, cũng như công việc học hỏi trong những ngày qua. Đức Tổng dù bề bôn công việc nhưng hôm nay đã chủ tế Thánh lễ Bế giảng và chủ sự Nghi thức Sai đi cho gần 100 học viên. Ngài cũng ngõ lời cảm ơn Ban Giảng huấn và đặc biệt cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Cha Giám đốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Gieronimo Nguyễn Đình Công và Cha Trưởng ban Tác viên Tin mừng Giáo phận Xuân Lộc Đaminh Trần Xuân Thảo. Cảm ơn Cha Giám đốc Đại Chủng viện và quý Cha trong ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho việc ăn ở và học hỏi trong những ngày qua. Ngài cũng cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ cho khóa huấn luyện được diễn ra tốt đẹp.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ sự Nghi thức Sai đi và trao Chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa học.

Trương Trí