SAIGÒN - Sau khi xem xét, Uỷ Ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam cứu trợ khẩn cấp nạn nhân đợt lũ lụt tháng 10/2010 ở Giáo phận Huế số tiền 100 triệu đồng VN, trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai thu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kèm theo đó văn phòng cũng gửi thêm quần áo cũ và một số thuốc cho bà con vùng lũ.

Văn phòng Caritas Trung ương cũng xin Văn phòng Caritas Huế theo sát tình hình và báo cáo kịp thời cho Văn phòng Trung ương để kịp thời thông báo cho toàn thể gia đình Caritas Việt Nam.