TÌNH YÊU – LOVE

Ảnh của Trần Cao Tường, Lm

“Các con hãy yêu thương nhau,

Như Thầy đã yêu thương các con.”

(Gioan 15:12)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền