VINH - Tối nay sau thánh lễ thứ bảy ngày 9/4/2011 giáo xứ Lập Thạch, hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh dâng thánh lễ và tổ chức thắp nến cầu nguyện cho công lý hoà bình.

Xem hình ảnh

Trước thánh lễ cha Phaolô Nguyễn Xuân Tính đã kêu gọi cộng đoàn sám hối ăn năn trở về để bước vào tuần dọn chịu nạn mở đầu bằng thánh lễ Lá kỷ niệm dân Do Thái lọng trọng đón Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem để chuẩn bị cuộc tử nạn và phục sinh.

Ngài kêu gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam đang còn nhiều bất công, cầu nguyện cho công lý hoà bình, cầu nguyện cho những người đang còn bị bách hại vì lẽ công chính như luật sư Cù Huy Hà Vũ, BS Phạm Hồng Sơn và Ls lê Quốc Quân người con của giáo phận Vinh, Nghệ An đang phải giam cầm bất công.

Cộng đoàn đã thắp nến cầu nguyện ngoài sân tiền nhà thờ sau thánh lễ, những lời cầu xin khấn thiết vang lên của cộng đoàn, không những cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì lẽ công chính, cầu nguyện cho công lý hoà bình sớm thể hiện trên đất nước Việt Nam mà còn cầu nguyện cho các người lãnh đạo đất nước có sự khôn ngoan luôn tôn trọng công lý để đem lại hạnh phúc cho toàn dân.

Buổi thắp nến cầu nguyện được kết thúc bằng kinh Hoà Bình và sau đó là phép lành bình an.