Hàng năm kể từ năm 1953, người Công Giáo từ Giáo phận Middlesbrough - nằm ở phía bắc nước Anh – đều tổ chức một chuyến hành hương đến Lộ Đức.

Năm nay, đền thánh Đức Mẹ của Pháp đã bị đóng cửa và nước Anh đang bị cách ly - cả hai đều do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được những người hành hương quyết định đi bộ trong tinh thần đến Lộ Đức, và sau đó tham dự các thánh lễ livestream từ các nhà thờ khác nhau trong giáo phận.

Chuyến hành hương kéo dài một tuần đã được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng Năm tại nhà thờ chính tòa Middlesbrough, và sẽ bao gồm các Thánh lễ từ các thành phố Hull, Redcar, Whitby và York. Ngoài ra, sẽ có hai Thánh lễ chung với Tổng giáo phận Birmingham, là những người thường đi Lộ Đức chung với giáo phận Middlesbrough.

Sau Thánh lễ trực tuyến từ nhà thờ chính tòa Middlesbrough, những người hành hương đi bộ trong sân nhà mình hay trên các con đường ở miền Bắc nước Anh, mỗi ngày một vài cây số tùy theo sức khoẻ.

Gần 800 người Anh đã ghi danh nhóm Facebook hành hương Lộ Đức của giáo phận, chia sẻ các suy tư hàng ngày, những lời cầu nguyện và lời chứng của họ về những ơn lành mà Lộ Đức đã tác động đến cuộc sống của họ.

“Đó là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời, một dấu hiệu thực sự của Lộ Đức được sống ngay tại đây trong nhà của chúng tôi, ” một người viết trên Facebook.

Đức Cha Terry Drainey của giáo phận Middlesbrough nói với tờ Crux rằng những người tham gia cuộc hành hương ảo này đã cho thấy niềm say mê của họ đối với Lộ Đức.

Cuộc hành hương hàng năm đến Lộ Đức thường thu hút 800 đến 1000 người từ giáo phận Middlesbrough, bao gồm nhiều người bệnh và người già dễ bị tổn thương nhất với COVID-19.

Trong các năm qua, những người hành hương từ Middlesbrough cũng bao gồm nhân viên y tế và người chăm sóc, là những người từ bỏ thời gian nghỉ phép để giúp đỡ những bệnh nhân là trọng tâm của cuộc hành hương.


Source:Crux