Tòa Thánh Vatican và tổ chức Huynh ĐoànThánh Piô X gọi tắt là SSPX đã gần đạt được thỏa hiệp để hợp thức hóa tổ chức này.

Đức Tổng Giám mục Guido Pozzo, thư ký ủy ban Hội Thánh Chúa (Ecclesia Dei),từng tiến hành đối thoại với nhóm bảo thủ đã xác nhận rằng thoả hiệp lập một giám hạt tòng nhân cho tổ chức Huynh Đoàn Thánh Piô X đã gần đạt được

Đức Giám Muc Bernard Fellay, Bề Trên Tổng Quyền của tổ chức Thánh Piô X đã cho khán giả truyền hình biết giữa tổ chức của Ngài với Tòa thánh Vatican đã gần đặt được thoả hiệp. Ngài nói thêm Tổ Chức Thánh Piô X sẽ không chờ đợi đến khi có một thoả hiệp hoàn toàn thoả đáng, mà sẽ chấp nhận thoả hiệp quy định quy chế giáo luật dành cho nhóm này

Đức Giám Mục Bernard Fellay nói ĐGH Phanxicô rất quan tâm đến việc hoà giải với nhóm Thánh Piô X. Ngài thường xuyên gọi và sẵn sàng trợ giúp những ai bị coi là ở bên lề Giáo Hội.

Nhà lãnh đạo của nhóm bảo thủ cũng nhắc lại nội dung cuộc phỏng vấn của ĐGH Phanxicô mà theo đó Ngài đã ban năng quyền cho các linh mục nhóm bảo thủ được ban bí tích hòa giải trong Năm Thánh. Quyền này sẽ mãi mãi tiếp tục có hiệu lực.

Tưởng cũng nên giải thích thêm Giám Hạt Tòng Nhân hay Thể Nhân là một Giám Hạt hay Địa Phận không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý nhất định, nói cách khác, đó là một giáo phận không có lãnh thổ rõ rệt, các tín hữu là thành viên của Giám hạt Tòng nhân, dù ở bất cứ đâu vẫn tiếp tục thuộc về Giám Hạt Tòng Nhân.

Nguyễn Long Thao