Tờ Figaro: Tòa Thánh và tổ chức bảo thủ Piô X sẽ ký thoả hiệp trong tháng 5 hay tháng 7

Như Việtcatholic loan tin trước đây, Tòa Thánh Vatican và tổ chức Bảo Thủ Piô X (Society of St. Pius X) gọi tắt là SSPX sắp đạt được thoả hiệp mà theo đó Tòa Thánh chấp nhận cho Tổ Chức này quy chế Giáo Hạt Tòng Nhân.

Nay thì tờ Le Figaro của Pháp, ngày 2 tháng 2 năm 2017 đưa tin là cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và tổ chức Bảo thủ Piô X đã thảo luận đủ và giới chức bên trong Tòa Thánh đã nói tới chuyện định ngày ký kết thỏa ước.

Theo tờ Le Figaro ngày giờ ký kết đang được thảo luận, có thể là vào tháng Năm hay tháng Bảy năm nay.

Ký giả Jean-Marie Guénois, nhà báo kỳ cựu của tờ Le Figaro bên cạnh Tòa Thánh Vatican dẫn lời một viên chức Tòa Thánh, xin được dấu tên, cho biết ngày giờ ký kết thoả ước đã được thảo luận, điều đó chứng tỏ hai bên đã đạt được sự đồng ý.

Theo nguồn tin đang được nhiều người nói tới ỏ Roma ngày giờ ký kết sẽ là ngày 7 tháng 7 tức ngày kỷ niệm Tòa Thánh cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo truyền thống cổ truyền.

Cũng có thể ngày ký kết là ngày 13 tháng 5 tức ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Tưởng cũng nên nhắc lại là Tổ Chức Piô X và Tòa Thánh đã nhiều lần tưởng như là đạt được thỏa hiệp, chấm dứt sự phân chia, nhưng sau đó hai bên vẫn còn tiếp tục thương thảo cho đến ngày nay.