Tương quan giữa phát triển kinh tế và tôn giáo: Trường hợp giáo phận Essen ở Đức.

Giữa phát triển kinh tế và tôn giáo, các nhà xã hội học thấy có sự liên hệ rõ rệt. Đó là trường hợp giáo phận Essen ở Đức. Xét về mặt diện tích, Giáo phận Essen là giáo phận nhỏ nhất, trong số 27 giáo phận của Đức nằm trong khu vực kỹ nghệ có mỏ than Ruhr và kỹ nghệ luyện thép.

Ngày hôm qua 23/ 2/ 2017 là ngày đánh dấu kỷ niệm 60 năm Đức Giáo Hoàng Piô XII ký sắc lệnh thành lập giáo phận Essen.

Khi mới thành lập số tín hữu Công Giáo trong giáo phận rất đông chiếm 1.4 triệu người mà đa số là di dân từ Nam Âu và Ba Lan đến làm việc trong các mỏ than và nhà máy luyện thép.

Tuy nhiên, sau 40 năm tình hình kinh tế tại giáo phận Essen thay đổi. Người ta ít dùng than vì ô nhiễm môi trường, trong khi đó thép nhập cảng từ Trung Quốc rẻ hơn nên nhiều mỏ than và nhà máy luyện thép tại giáo phận Essen bị đóng cửa. Công nhân di cư đến các vùng khác kiếm công ăn việc làm.

Nếu vào năm 1957, nền kinh tế tại giáo phận Essen thịnh vượng, số giáo dân là 1.4 triệu người thì năm 2017 vì cơ cấu kinh tế thay đôi nên số giáo dân giảm chỉ còn một nửa tức 791,000 người, chiếm 32% dân số của giáo phận.

Việc số giáo dân giảm sút kéo theo việc giảm sút các giáo xứ và nhà thờ, số giáo xứ trước kia là 259 thì nay chỉ còn 43 giáo xứ. Giáo phận đã phải đóng cửa hoặc bán hơn 200 nhà thờ.

Đức Giám Mục Overbeck của giáo phận Eassen đang phải nỗ lực giải quyết các vấn đề như nạn thất nghiệp, đối thoại liên tôn và việc hội nhập các di dân mới vào xã hội Đức.

Nguyễn Long Thao