Theo tin Zenit, ngày 19 tháng 9, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã cho công bố một số hành động để giải quyết các tai tiếng về lạm dụng tình dục mới đây. Trong đó, có khuyến cáo tổ chức một cuộc điều tra đầy đủ về tình huống quanh Tổng Giám Mục McCarrick.Trong tuyên bố do Ủy Ban Quản Trị Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ công bố, các giám mục cam kết “hàn gắn và che chở bằng mọi chút sức lực Thiên Chúa cung cấp cho chúng tôi”.

Bản tuyên bố nhìn nhận “Một số giám mục, do hành động hay thiếu hành động của họ, đã gây thiệt hại lớn lao cho cả các cá nhân lẫn Giáo Hội nói chung. Họ đã sử dụng thẩm quyền và năng quyền để thao túng và lạm dụng tình dục người khác. Họ đã để nỗi sợ bị tai tiếng thay thế cho quan tâm và chăm sóc chân chính đối với những người bị những kẻ lạm dụng biến thành nạn nhân. Vì thế, một lần nữa, chúng tôi xin cả Chúa lẫn những người bị thiệt hại tha thứ. Hướng về Chúa để có sức mạnh, chúng tôi phải và nhất định sẽ làm tốt hơn”.

Ủy Ban Quản Trị đưa ra các hành động sau đây trong thẩm quyền của họ:

1.Chấp thuận việc thiết lập một hệ thống phúc trình độc lập (third-party) có nhiệm vụ tiếp nhận cách kín đáo, qua điện thoại và trực tuyến, các khiếu nại về lạm dụng tình dục vị thành niên bởi 1 giám mục và chuyển các khiếu nại này cho thẩm quyền thích đáng của Giáo Hội và, nếu luật pháp đòi hỏi, cho các nhà cầm quyền dân sự.

2. Chỉ thị cho Ủy Ban Giáo Luật Sự Vụ và Quản Trị Giáo Hội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khai triển các đề nghị về chính sách bàn đến các hạn chế đối với các giám mục bị giải chức hay từ chức vì các lời tố cáo lạm dụng tình dục vị thành niên hay sách nhiễu tình dục hoặc có hành vi không đúng đắn với người lớn, kể cả các chủng sinh và linh mục.

3. Đề xướng diễn trình khai triển Quy tắc ứng xử cho các giám mục liên quan đến việc lạm dụng tình dục vị thành niên; sách nhiễu tình dục hoặc có hành vi sai trái về tình dục với người lớn; hoặc sơ suất trong việc thi hành chức vụ của mình liên quan đến các trường hợp như vậy.

4. Hỗ trợ một cuộc điều tra đầy đủ về tình huống xung quanh Tổng Giám mục McCarrick, bao gồm các cuộc bị tố cáo là tấn công các vị thành niên, linh mục và chủng sinh, cũng như bất cứ đáp ứng nào được đưa ra đối với các cáo buộc đó. Một cuộc điều tra như vậy nên dựa vào các chuyên gia giáo dân trong các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như chấp pháp và các dịch vụ xã hội.

Sau đây là nguyên văn tuyên bố của Ủy Ban Quản Trị Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ:

Hướng về Chúa

“Khi mỗi người trong chúng ta được thụ phong giám mục, chúng ta được nhắc nhở:‘Hãy trông nom toàn bộ đàn chiên trong đó Chúa Thánh Thần đã chỉ định cho hiền huynh chăn dắt Giáo Hội của Thiên Chúa’”.

Chúng tôi, Ủy ban Quản Trị của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, hội họp vào tuần trước tại Washington, vào thời điểm xấu hổ và buồn rầu này. Một số giám mục, do hành động hay thiếu hành động của họ, đã gây thiệt hại lớn lao cho cả các cá nhân lẫn Giáo Hội nói chung. Họ đã sử dụng thẩm quyền và năng quyền để thao túng và lạm dụng tình dục người khác. Họ đã để nỗi sợ bị tai tiếng thay thế cho quan tâm và chăm sóc chân chính đối với những người bị những kẻ lạm dụng biến thành nạn nhân. Vì thế, một lần nữa, chúng tôi xin cả Chúa lẫn những người bị thiệt hại tha thứ. Hướng về Chúa để có sức mạnh, chúng tôi phải và nhất định sẽ làm tốt hơn.

Ủy ban Quản Trị đã chấp nhận các hành động sau đây trong thẩm quyền của mình:

1.Chấp thuận việc thiết lập một hệ thống phúc trình độc lập (third-party) có nhiệm vụ tiếp nhận cách kín đáo, qua điện thoại và trực tuyến, các khiếu nại về lạm dụng tình dục vị thành niên bởi 1 giám mục và chuyển các khiếu nại này cho thẩm quyền thích đáng của Giáo Hội và, nếu luật pháp đòi hỏi, cho các nhà cầm quyền dân sự.

2. Chỉ thị cho Ủy Ban Giáo Luật Sự Vụ và Quản Trị Giáo Hội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khai triển các đề nghị về chính sách bàn đến các hạn chế đối với các giám mục bị giải chức hay từ chức vì các lời tố cáo lạm dụng tình dục vị thành niên hay sách nhiễu tình dục hoặc có hành vi không đúng đắn với người lớn, kể cả các chủng sinh và linh mục.

3. Đề xướng diễn trình khai triển Quy tắc ứng xử cho các giám mục liên quan đến việc lạm dụng tình dục vị thành niên; sách nhiễu tình dục hoặc có hành vi sai trái về tình dục với người lớn; hoặc sơ suất trong việc thi hành chức vụ của mình liên quan đến các trường hợp như vậy.

4. Hỗ trợ một cuộc điều tra đầy đủ về tình huống xung quanh Tổng Giám mục McCarrick, bao gồm các cuộc bị tố cáo là tấn công các vị thành niên, linh mục và chủng sinh, cũng như bất cứ đáp ứng nào được đưa ra đối với các cáo buộc đó. Một cuộc điều tra như vậy nên dựa vào các chuyên gia giáo dân trong các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như chấp pháp và các dịch vụ xã hội.

Đây chỉ là một khởi đầu. Việc tham khảo với một số lớn các phụ huynh, chuyên gia và các giáo dân có liên hệ khác cùng với các giáo sĩ và tu sĩ sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung, chuyên biệt để sửa chữa tai tiếng và khôi phục lại công lý. Chúng tôi khiêm tốn hoan nghênh và biết ơn sự giúp đỡ của toàn thể dân Chúa trong việc qui trách chúng tôi.

Song song với việc những sáng kiến này được tiến hành, Ủy ban Quản Trị mời gọi mỗi giám mục hiền huynh của chúng tôi tham gia với chúng tôi trong các hành vi cầu nguyện và thống hối. Đây là thời điểm xét mình sâu sắc đối với mỗi giám mục. Chúng ta không thể tự bằng lòng cho rằng đáp ứng của chúng ta đối với việc tấn công tình dục trong Giáo Hội là đầy đủ. Sách Thánh phải là hướng dẫn viên của chúng ta để tiến lên phía trước, “hãy là những người thực hiện lời, chứ không phải chỉ là những người nghe” (Gc 1:22).

Trong tất cả những điều này, chúng tôi không muốn bất cứ ai – kể cả chúng tôi – không nhìn thấy những người vốn chịu đau khổ bởi những ai đã hành động hoặc không hành động như Tin Mừng đòi hỏi. Đối với các nạn nhân của lạm dụng tình dục, những ngày này có thể mở lại các vết thương sâu đậm. Sự hỗ trợ có sẵn đó từ Giáo Hội và trong cộng đồng. Các Điều Hợp Viên Hỗ Trợ Nạn Nhân có sẵn đó trong mọi giáo phận để giúp anh chị em tìm ra các nguồn trợ giúp. Chúng tôi biết ơn hàng trăm người tận tụy, những người, từ khi thông qua Hiến Chương năm 2002 về việc Bảo vệ Trẻ em và Người Trẻ, đã làm việc với Giáo hội để nâng đỡ các nạn nhân và ngăn chặn sự lạm dụng trong tương lai.

Đối với bất cứ ai bị lạm dụng, cũng đừng bao giờ ngần ngại liên lạc với cơ quan chấp pháp địa phương. Nếu anh chị em không cảm thấy thoải mái, vì bất cứ lý do gì, với việc Giáo Hội cung cấp sự trợ giúp, giáo phận của anh chị em có thể nối kết anh chị em với các dịch vụ cộng đồng thích đáng. Với lòng cảm thương và không phê phán, các giám mục của Hoa Kỳ thề hứa sẽ hàn gắn và che chở bằng mọi chút sức lực Thiên Chúa cung cấp cho chúng tôi.

Hành động trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, người mà chúng tôi, một lần nữa, làm mới lại tình yêu, sự vâng lời và lòng trung thành của chúng tôi, chúng tôi tự biến thành của mình lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong lá thư ngày 20 tháng 8 của ngài gửi cho dân Chúa, “Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn thánh hoán cải và xức dầu bên trong, cần thiết để, đứng trước các tội ác lạm dụng này, nói lên lòng hối hận và quyết tâm của chúng ta nhất định chống lại chúng một cách can đảm”.