8. Tôi muốn lên thiên đàng, hoàn toàn không vì mong hưởng phúc lạc và an nghỉ, mà là hy vọng thiết tha yêu mến Thiên Chúa, để có thể dẫn dắt vô số linh hồn mãi mãi yêu mến Thiên Chúa, ca ngợi Thiên Chúa.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info