10. Bất luận làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ: việc này đối với sự sống đời đời của tôi thì có ích không.

(Thánh nữ Mary Mazzarello)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info