22. BỒN TẮM QUÁ LỚN

Có hai người ngoài tỉnh gặp nhau, cùng nhau kể những chuyện lạ của địa phương mình.

Người thứ nhât nói:

- “Ở quê tôi có một cái bồn tắm lớn cực kỳ, có thể chứa được một ngàn người tắm ở trong nó.”

Người thứ hai nói:

- “Như thế có gì là lạ, quê tôi có một cây tre dài, trên thì chọc thủng trời xanh, dưới thì chống đỡ đất. Trên không vì không mọc dài được nữa cho chỉ có cách là mọc đâm vào trong đất mà thôi.”

Hỏi:

- “Xì, trên đời này làm gì có cây tre dài như thế hở?”

Đáp:

- “Nếu không có cây tre dài ấy của tôi, thì làm sao có thể đan được cái bồn tắm to lớn ấy của anh chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 22:

Phải có cây tre cao tới trời thì mới có thể đan được cái bồn tắm rất lớn chứa được một ngàn người tắm trong nó, đúng là chuyện tiếu lâm…hợp tình mà không hại ai cả.

Phải có đức tin mạnh mẻ mới có thể vui vẻ đón nhận tất cả những thử thách xảy đến trong cuộc sống của người Ki-tô hữu.

Phải có sự cầu nguyện kiên trì mới có thể đón nhận những ân huệ lớn lao của Thiên Chúa ban cho, bởi vì ân huệ của Thiên Chúa không phải là những đồ dùng giá mười đồng bạc.

Phải có một tâm hồn thật quảng đại mới có thể tha thứ cho những người vì ghen ghét mà tìm cách hại mình cách này hay cách khác.

Phải có một quả tim yêu thương của Thiên Chúa mới có thể yêu thương người khác như chính mình, nhất là những người luôn chống đối chúng ta…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info