61. CHỖ NÀO CÓ GIÓ MÁT

Giữa mùa hè trời rất nóng, có mấy vị quan ngồi bàn luận việc công, lúc nói chuyện phiếm thì bàn đến chuyện trời quá nóng không biết có chỗ nào ngồi cho mát.

Một người nói:

- “Có một chỗ trên thủy các rất mát.”

Một người khác nói:

- “Trên đại điện của chùa rất mát.”

Có một thường dân đứng bên nói:

- “Ở nha môn công đường là có gió mát nhất.”

Các quan hỏi:

- “Tại sao?”

Người thường dân ấy cười nói:

- “Nơi đó thì có trời nhưng không có chỗ cho mặt trời, sao lại không có gió mát được chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 61:

Ở gần mặt trời thì nóng, ở xa mặt trời thì mát lạnh.

Ở gần mặt trời (cấp trên) thì mệt nhọc lo lắng sợ sệt mất tự do, ở xa mặt trời thì tự do, muốn làm gì thì làm chẳng sợ ai, thói thường là như thế…

Nha môn là nơi hình sự, nơi nha môn thì có mặt trời (quan án) nhưng không có chỗ cho mặt trời, tức là không có chỗ cho công lý, cho nên người bị giam cầm lạnh ghê người vì bị đối xử tàn tệ bởi những quan tham gian ác và cai ngục vô nhân. Cho nên có người nói rằng, sống ở đời có hai nơi không nên đến, đó là nhà tù (nha môn) và bệnh viện, vì nhà tù thì không có công lý và bệnh viện thì có tử thần.v.v…

Ở nha môn thì có trời nhưng không có chỗ cho mặt trời nên nó mát mặt lạnh xương sống.

Nhưng người Ki-tô hữu dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có mặt trời chiếu rọi, mặt trời của họ chính là Đức Chúa Giê-su, càng ở gần Ngài thì cuộc sống càng thêm vui tươi và tâm hồn thật bình an, càng ở gần bên Đức Chúa Giê-su thì ánh sáng chân lý càng chiếu rọi tâm hồn hơn, để họ biết cách sống yêu người như chính mình và chắc chắn là tâm hồn họ rất ấm áp.

Nhưng thử hỏi, có mấy người thích ở gần bên Đức Chúa Giê-su trong một xã hội hưởng thụ vật chất hôm nay?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info