Trong vụ Denton kiện Thành phố El Paso, Texas, vào ngày 6 tháng 7 năm 2021, Tòa phúc thẩm vòng 5 của Hoa Kỳ đã chuyển vụ án lên một tòa án quận liên bang Texas yêu cầu tòa án ban hành lệnh sơ bộ cấm El Paso không được ngăn cấm việc truyền giáo tại Chợ Nông sản và Nghệ thuật El Paso ngoài trời hàng tuần. Các cấm đoán này dựa trên một sắc lệnh của thành phố cấm gây quỹ, vận động chính trị và ủng hộ tôn giáo tại chợ trời. Tòa án cho rằng những loại trừ này là sai trái và kết luận rằng:

Không rõ liệu Thành phố có bị chi phối bởi một ích lợi nào của chính phủ hay không. Chúng tôi không muốn phải quyết định vấn đề này nhưng muốn nhấn mạnh rằng ngay cả khi giả định rằng Thành phố bị chi phối bởi một ích lợi nào của chính phủ, thì việc hạn chế quyền tự do ngôn luận dựa trên một quan điểm khó có thể biện minh cho các quy định ngặt nghèo hiện nay.
Source:Religon Clause