Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, cho biết trong một quyết định có thể khôi phục hàng triệu đô la cho các trường Công Giáo, tiểu bang California đã phán quyết rằng Học khu Thống nhất Los Angeles, gọi tắt là LAUSD, đã vi phạm luật liên bang khi cắt giảm khoản tiền trợ giúp cho các học sinh gặp khó khăn trong học tập tại Tổng giáo phận Los Angeles.

“Báo cáo điều tra” dài 58 trang do Bộ Giáo dục California ban hành ngày 25 tháng 6 cho LAUSD thời hạn 60 ngày để thiết lập “các tiếp xúc kịp thời và có ý nghĩa” với tổng giáo phận ngõ hầu có thể sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong việc tính toán nhu cầu của học sinh. Bộ Giáo dục California đã ra lệnh cho LAUSD phải “cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận cho các học sinh của tổng giáo phận đủ điều kiện bắt đầu từ đầu năm học 2021-2022.”

Tổng giáo phận đã đệ đơn khiếu nại vào tháng 9 năm 2019, sau khi LAUSD ngăn chặn tất cả 85 trong số 102 trường Công Giáo đủ điều kiện, và trước đây đã được nhận quỹ Title One của liên bang, nhằm hỗ trợ các học sinh có vấn đề về môn toán, và tiếng Anh. Báo cáo gọi hành động của LAUSD là “nghiêm trọng”. Nó thể hiện hoặc là một sự kỳ thị ra mặt, hoặc là một mưu toan tham ô hàng triệu Mỹ Kim.

Theo phúc trình vừa được công bố, trong ba năm trước năm 2019, LAUSD nhận được trung bình hàng năm khoảng 291 triệu đô la trong quỹ Title One và phân bổ từ 2% đến 2.6% cho các trường tư thục. Nhưng vào năm 2019, khi Tổng thống Trump công bố chương trình trợ giúp đặc biệt cho ngành giáo dục, học khu đã nhận được hơn 349 triệu đô la, họ lập tức loại 85 trong số 102 trường Công Giáo ra khỏi danh sách, và phân bổ chưa đến 0.5% cho các trường tư thục.

Hệ quả là tổng số tiền được chia cho các trường tư thục đã giảm từ 7.5 triệu đô la xuống còn 1.7 triệu đô la. Bi đát hơn nữa, trong số các trường tư thục, các trường học Công Giáo chiếm đa số, thế mà các trường Công Giáo chỉ nhận được 11% tổng số tiền cho các trường tư thục, cụ thể là vào khoảng 190 ngàn Mỹ Kim.

Các viên chức Tổng giáo phận bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong sự phân bổ của LAUSD sau nhiều thập kỷ mà Giáo hội được coi là quan hệ đối tác hiệu quả giữa các trường tư thục và khu học chính.

Title One hỗ trợ cho những học sinh có vấn đề về học lực, bất kể chúng theo học tại các trường công lập, tư thục hay các trường của các tôn giáo. Theo luật, học khu có trách nhiệm phân phối quỹ một cách công bằng nhưng vì sự thù địch với niềm tin tôn giáo, hay sao đó nên họ đã chặn lại hầu hết các khoản tiền trợ cấp cho các trường Công Giáo.
Source:Catholic News Agency