Theo báo cáo mới nhất về tình trạng lạm dụng trong Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ, đã có những dấu hiệu tiến bộ trong nỗ lực ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em, với dưới hai mươi cáo buộc mới về lạm dụng gần đây của các giáo sĩ,.

Đồng thời, hơn 4,200 cáo buộc mới về lạm dụng trong lịch sử đã được báo cáo và khoảng 35% giáo phận và giáo phận thiếu quy trình chính thức để kiểm tra các giáo xứ về thực hành bảo vệ trẻ em.

Báo cáo thường niên về các Phát hiện và Khuyến nghị về việc Thực hiện Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên đã được Ban Thư ký Bảo vệ Trẻ em và Thanh niên của các Giám mục Hoa Kỳ công bố ngày 9 tháng 11. Đây là báo cáo thứ mười tám kể từ khi Hiến Chương Dallas được thực hiện vào năm 2002.

Báo cáo liên quan đến năm kiểm toán kéo dài từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Suzanne Healey, chủ tịch Hội đồng Rà soát Quốc gia, cho biết cuộc kiểm toán đã xác định được 22 cáo buộc lạm dụng xảy ra gần đây. Trong mỗi trường hợp, các cơ quan dân sự cũng được thông báo về cáo buộc để cơ quan thực thi pháp luật địa phương có thể giải quyết các vấn đề khi cần thiết.

Những trường hợp này đại diện cho 0.5% tất cả các báo cáo mà Giáo hội biết được trong giai đoạn kiểm toán.

“Thực tế là 4,228 cáo buộc nhận được có tính chất lịch sử, tức là nạn nhân bị cáo buộc hiện là người lớn và việc lạm dụng đã xảy ra trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ trước, cũng là một lời nhắc nhở rằng nỗi đau của quá khứ vẫn còn và chúng ta với tư cách là một Giáo hội phải tiếp tục vươn tới tất cả những người đã bị hại bất kể sự kiện xảy ra khi nào,” cô nói trong báo cáo.

“Các tài liệu kiểm toán năm nay, một lần nữa, cho thấy rằng các trường hợp có hành vi sai trái tình dục của các linh mục liên quan đến trẻ vị thành niên ngày nay rất hiếm trong Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ,” chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles cho biết trong lời nói đầu của báo cáo. “Theo kết quả kiểm toán mới nhất này, năm ngoái chỉ có 22 cáo buộc hiện nay trên toàn quốc liên quan đến trẻ vị thành niên; trong số này khoảng một phần tư đã được chứng minh cho đến nay. Những người vi phạm đã bị loại bỏ khỏi chức vụ. Mọi cáo buộc đều được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật”.

Đức Tổng Giám Mục Gomez nói: “Như chúng ta biết, một cáo buộc lạm dụng cũng là quá nhiều. Tôi và các giám mục anh em của tôi vẫn cam kết duy trì cảnh giác trong việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, đồng thời cung cấp lòng thương cảm và sự tiếp cận với nạn nhân là nạn nhân của sự lạm dụng.”

Khoảng 65% giáo phận hoặc giáo xứ có quy trình nội bộ chính thức để kiểm tra các giáo xứ về các thực hành môi trường an toàn.

Chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ một lần nữa xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng.

“Thay mặt cho các giám mục anh em của tôi, tôi một lần nữa muốn bày tỏ nỗi buồn và lời xin lỗi của chúng tôi đối với tất cả những người đã phải chịu đựng dưới bàn tay của một ai đó trong Giáo hội. Mặc dù chúng tôi không thể trả lại cho bạn những gì đã lấy từ bạn, nhưng chúng tôi cam kết làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp bạn chữa lành và chống lại tai họa lạm dụng trong Giáo hội và trong xã hội rộng lớn hơn.”


Source:Catholic News Agency