22. Khi bạn vì Chúa mà từ bỏ ý riêng, tình nguyện suốt đời không hái trái. Chính là nói: suốt đời luôn chịu nhẫn nhục khổ đau, nhìn thấy tất cả ý nguyện và thiện chí của mình giống như hoa tươi chưa kết trái mà đã rơi rụng trên đất rồi.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info