23. Con người ta nếu không biết rằng làm nô lệ cho xác thịt là nhục nhã đến mức nào, thì thật là giống loài yêu quái, đánh mất sự thông minh sáng suốt của mình.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info