VATICAN – Vào ngày 10.11.2006 sau khi Đức Giáo Hoàng Benedictô gặp gỡ với Tổng thống đảo quốc Cyprus, va9n phòng báo chí Tòa Thánh ra thông báo như sau:

Sáng hôm nay, ngày 10.11.2006, Ông Tassos Papadopoulos, tổng thống Cộng Hòa Cyprus, đã được tiếp kiến Đức Thánh Cha Benedictô XVI, Liền sau đó tổng thống thăm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là ĐHY Tarcisio Bertone, S.D.B.

"Những cuộc đàm thoại thân tình tạo cơ hội cho cuộc trao đổi tin tức và những ý kiến về tình hình hiện tại ở Cyprus và những viễn tượng tương lai, xem xét về những cam kết của cộng đồng quốc tế. Chú ý đặc biệt tới những tình trạng mà trong đó các cộng đồng Kitô hữu khác nhau sống và làm việc tại đảo quốc này, và về sự tự do mà người tín hữu Công giáo được hưởng tại đây cũng được chi nhận”.

"Liên quan tới Âu châu, những cuộc nói truyện nhắm về những vấn đề liên hệ tới tiến trình hội nhập Âu châu, và về cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo ưóc ao có sự hiểu biết hỗ tương. Sau cùng, cũng chú y tới một vài khía cạnh của tình trạng quốc tế, và đặc biệt tới việc Cộng Hòa Cypress đã tiếp đón người di cư trong cuộc tranh chấp vừa xẩy ra tại Lebanon”.