ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN: CA VIÊN CÁC CA ĐOÀN MỪNG BỔN MẠNG

17 g 00 chiều nay, 13 tháng 11 – Mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam – Thánh Lễ đồng tế mừng bổn mạng các ca viên thuộc các ca đoàn Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng được cử hành cách long trọng.

Xem hình

Hiện diện trong Thánh Lễ đồng tế chiều nay có quý Cha thuộc cộng đoàn Sài Gòn. Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Tôma Trần Quốc Hùng – bề trên chính xứ. Hẳn nhiên, số ca viên hát trong Lễ chiều nay đông nhất bởi lẽ có sự hiện diện của tất cả các ca viên thuộc các ca đoàn Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng.

Ngỏ lời bước vào Thánh Lễ, Cha Tôma nêu lên ý nghĩa của Thánh Lễ này. Cha Tôma cũng nhắc nhớ với cộng đoàn là giờ này đây, hiệp lòng cùng Giáo Phận dâng Thánh Lễ kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Trong bài chia sẻ, Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên hình ảnh Chúa Giêsu, đặc biệt trong tâm tình thánh hiến: “Thánh hiến họ trong danh của Cha” nghĩa là Thiên Chúa bao bọc họ trong không gian thánh thiện đến độ thế gian không đụng đến được. Các môn đệ được đóng ấn bằng dấu ấn của Thiên Chúa. Người đã gìn giữ họ trong không gian Thánh Thiêng mà Cha đã ban cho, đó là không gian của tình yêu. Ngài gìn giữ họ nhưng để họ ở giữa thê gian cho thế gian thấy sự thánh thiện trong các môn đệ của Chúa … các môn đệ được gìn giữ nhờ sự Thánh Thiện của Thiên Chúa đã gìn giữ các Ngài.

Lời nguyện hiến tế nghĩa là tất cả sức mạnh của Thiên Chúa, của tình yêu đã gìn giữ họ.

Tiếp tục, Cha Anphongsô chia sẻ tâm tình của Chúa Giêsu: “Sự thật là Chúa Cha ban Chúa Giêsu cho thế gian. Câu trả lời cho ơn cứu độ của Thiên Chúa là Lời Nhập Thể. Chúa Giêsu là sự thật của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Các môn đệ được thánh hiến trong chính Chúa Giêsu là sự thật của Thiên Chúa …”

Sau đó, Cha Anphongsô chia sẻ về các thánh tử đạo với 53 sắc chỉ cấm đạo với biết bao nhiêu roi đòn, ngục tù: “Các Ngài được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn … các ngài chịu bách hại trên thể xác đau đớn … Chúng ta có thể tìm hiểu qua một số vị thánh tử đạo như Thánh Đê (Anne Lê Thị Thành) … chúng ta có thể tìm đến Cha Andre Dũng Lạc …

Để kết, Cha Anphongsô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người … Cha cũng kể đến công lao của các ca viên trong các ca đoàn đã hy sinh để dâng lời ca tiếng hát của mình.

Chúng ta có chiến thắng không trong cuộc sống hang này … chúng ta bị cám dỗ quyền lực … nó làm cho chúng ta mờ nhạt hoặc chúng ta trốn tránh trách nhiệm.

Cha mời gọi cộng đoàn cùng sống ơn Chúa Thánh Hiến, xin các thánh tử đạo cầu nguyện cho con cái của các Ngài là chúng ta đây.

Lời nguyện hiệp lễ kết thúc, đại diện các ca viên có lời chúc mừng đến với Cha Bề Trên chánh xứ, quý Cha …

Cha Bề Trên Tôma nói lời cám ơn đến các anh chị đã hy sinh thời gian sức lực để dâng lên Chúa lời ca tiếng hát.

Thánh Lễ mừng bổn mạng các ca viên các ca đoàn Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khép lại nhưng tâm tình phục vụ Chúa bằng lời ca tiếng hát của mình vẫn còn đó. Xin các Thánh Tử Đạo – bổn mạng của các ca viên – chuyển cầu cho các ca viên những ơn lành cần thiết để các ca viên có nhiệt huyết, nhiệt tình để dâng lời ca tiếng hát ca tụng Chúa với cộng đoàn.