41. SỨC MẠNH CỦA GÁI ĐẸP

Vương Trung Túc rất nghiêm túc với mọi người, không thích đùa cợt; ai ngẫu nhiên nói đùa thì cũng nhất định khuyên nhủ cảnh cáo hàm ý thâm sâu.

Một hôm, ông ta nhìn thấy một đại thần ánh mắt đong đưa với một mỹ nhân, mỹ nhân đi đã xa, viên đại thần ấy vẫn còn ngoái cổ mà nhìn.

Vương Trung Túc bèn nói:

- “Cô gái đẹp ấy rất có sức mạnh”.

Đại thần hỏi:

- “Ngài làm sao biết đươc?”

Vương Trung Túc trả lời:

- “Việc đó thì rất rõ ràng, nếu không, thì cái đầu của ngài sao lại bị cô ta dù ở rất xa vẫn kéo xoay lui sau chứ?”

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 41:

Con gái đẹp thì ai cũng thích nhìn cả, đó không phải là tội, nhưng là để ngắm nhìn một nét đẹp của Thiên Chúa nơi một tạo vật.

Con gái đẹp thì ai cũng thích nhìn cả, nhưng nhìn như “nuốt sống ăn tươi” họ, nhìn với tâm hồn tà dục thì không nên, bởi vì như thế sẽ không nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi tác phẩm của Ngài nữa, mà là cái vẻ xấu xa của ma quỷ mà thôi.

Con gái đẹp –tự nó- có một sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho họ, sức mạnh này không phải là của đại lực sĩ, càng không phải của ram-bô, nhưng chính là sự dịu hiền của họ, bởi vì không ai dám đánh người con gái dịu dàng khả ái, lại càng không ai dám chửi một người con gái dễ thương...

Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho thế gian những bông hoa biết nói, biết đồng cảm và biết chia sẻ -là các cô gái- bởi vì chính họ là món quà đẹp nhất và quý nhất mà Thiên Chúa ban cho người nam vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info