58. Thiên đàng so với thế gian càng lớn hơn, cáo quý hơn, không nên hy vọng hoặc tìm kiếm những gì thuộc về thế gian.

(Thánh Cprian)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info