59. Không nên vì bất cứ vật chất nào mà ưu phiền, không nên vì bất cứ vật chất nào mà kinh khiếp, mặc dù vạn vật không tránh khỏi vùi dập, nhưng Thiên Chúa trước sau vẫn như một.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info