12. Con người ta nếu chỉ biết yêu chuộng và mong muốn sự vật muôn đời thì mới thật là có phúc; người như thế thì không vì hoàn cảnh thuận lợi mà tự cao và không vì nghịch cảnh mà lay động, họ ở thế gian này không có gì là yêu và cũng không có gì là sợ.

(Thánh Gregorius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info