Hôm thứ Tư 25 tháng Hai, Quốc Hội Áo đã thông qua một tu chính án nhằm sửa đổi một đạo luật đã có từ năm 1912 về Hồi giáo. Với tu chính án này quốc hội Áo cấm tất cả các nguồn tài trợ nước ngoài dành cho hầu hết các đền thờ Hồi giáo và yêu cầu các Imam phải nói được tiếng Đức.

"Mục tiêu của chúng tôi là phải có Imam người Áo riêng của chúng tôi," Ngoại trưởng Áo đã cho biết như trên. Ông bày tỏ hy vọng rằng luật này sẽ thúc đẩy hình thành một điều ông gọi là "Hồi giáo với các tính cách châu Âu" mà theo ông đó là một trong những cách thức hay để chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo.

Ông nói thêm: "Điều cần thiết là chúng ta phải nhìn thấy những người trẻ tuổi Hồi Giáo ở quốc gia này có thể vừa có một niềm tin Hồi giáo và đồng thời lại có thể tự hào rằng mình là một người Áo".