Đức Cha Manfred Scheuer, Giám Mục giáo phận Linz, bên Áo đã viết một lá thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô để nói về những kỳ vọng của dân chúng đối với tương lai của các thừa tác vụ dành cho các vị có chức thánh.

Tin tức về bức thư của ngài gởi cho Đức Thánh Cha Phanxicô được đăng ngay trên trang Web của giáo phận Linz.

Liên quan đến Thánh Thể như là trung tâm, và tột đỉnh của đời sống Giáo Hội, có ba sự thay đổi được đề nghị:

- Viri probati, tức là những người nam đã lập gia đình, trưởng thành và đáng tin cậy, nên được phong chức linh mục.

- Bãi bỏ luật độc thân linh mục

- Phụ nữ nên được phong chức, ít là chức phó tế.

Đức Giám Mục Scheuer nói về một “tiếng nói rầm rộ nổi bật” trong số các tín hữu, và lưu ý rằng trong thời gian ngắn Giáo Hội cần phải có cho những thay đổi đáng kể. Ngài nói lá thư trên đã được linh hứng từ một cuộc họp giáo phận dưới tiêu đề “Kirche weit denken” (“Những suy nghĩ thoáng về Giáo Hội”).

Bản thân bức thư chưa được công bố. Dường như Đức Cha Scheuer vẫn còn trong tình trạng thăm dò, nên không nêu rõ quan điểm trên là quan điểm của các tín hữu hay quan điểm của chính ngài. Nhưng trong những năm gần đây, ngài đã nhiều lần cho thấy rằng ngài có xu hướng ủng hộ tất cả những ý tưởng này.

Nhiều quan sát viên cho rằng một Giám Mục ủng hộ các quan điểm ấm ớ như thế cần phải bị cách chức ngay tức khắc.


Source: Pray Tell Austrian Bishop: People Call for Married Priests and Female Deacons