Trong một buổi lễ ở Nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Chính Thống Giáo ở Vienna vào dịp kỷ niệm 50 năm Đạo luật về Chính thống Giáo tại Áo được công bố vào năm 1967, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Đại Kết Kitô giáo, và Đức Giám Mục Ägidius Zsifkovics của giáo phận Eisenstadt đã loan báo với Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo Bácthôlômêô về sự đóng góp của Đức Giáo Hoàng.

Đức Giáo Hoàng đã quyết định tặng 100,000 Euros cho tu viện Chính Thống Giáo đầu tiên tại Áo đang được xây dựng tại thành phố Sankt Andrä thuộc tỉnh Burgenland, là tỉnh cực đông của nước Áo.

Giáo phận Eisenstadt do Đức Cha Ägidius Zsifkovics coi sóc cũng thuộc về tỉnh Burgenland này.

Đạo luật 1967 về Chính thống Giáo tại Áo bảo đảm Chính thống giáo được giảng dạy tại các trường công lập, công nhận các cộng đồng Chính Thống Giáo hiện có và cho phép các cộng đồng mới được thành lập và điều chỉnh các vấn đề về quyền sở hữu.

Đức Hồng Y Koch nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ủng hộ dự án tu viện này ngay từ những ngày đầu tiên. Ngài cũng nhắc đến việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chức năng xây dựng nhịp cầu đông tây của giáo phận cực đông nước Áo.

Có khoảng 450,000 Kitô hữu Chính thống thuộc 7 Giáo Hội Chính thống khác nhau ở Áo. Từ năm 2010, các nhà lãnh đạo 7 Giáo Hội Chính Thống đã làm việc cùng nhau trong Hội Đồng Giám mục Chính thống Áo.
Source: The Tablet Pope donates 100,000 euros (£90,000) towards first Orthodox monastery in Austria