Linz - Trang nghiêm trong buổi lễ kính Thánh Phêrô hôm 28 tháng Sáu tại giáo xứ thánh Phêrô ở thành phố Linz Áo Quốc đã bị phá hỏng khi một người đàn bà cướp Mình Thánh Chúa trên tay Đức Giám Mục Ludwig Schwarz.

"Giám mục" Christine Mayr-Lumetzberger
Đức Cha Ludwig Schwarz đã chọn giáo xứ thánh Phêrô để cử hành thánh lễ Chúa Nhật 28/6 kính Thánh Phêrô. Buổi lễ có sự tham dự của một số đông các chính trị gia cao cấp trong chính phủ Áo và hơn 400 anh chị em giáo dân. Bà Christine Mayr-Lumetzberger, người tự nhận mình là Giám Mục và đã bị Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông ngày 21/12/2002 vì đã chịu chức linh mục trái phép với 6 phụ nữ khác trên sông Danube, cũng có mặt trong buổi lễ.

Ăn mặc như một Giám Mục, Christine Mayr-Lumetzberger đã chọn đúng hàng người được Đức Cha Ludwig Schwarz trao Mình Thánh Chúa. Anh chị em giáo dân trong giáo xứ thánh Phêrô đã cản bà ta lại vì họ biết rõ bà ta bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, bà ta giằng ra được và tiến lên nhận Mình Thánh Chúa.

Christine Mayr-Lumetzberger là một người sinh trưởng trong giáo xứ này. Bà ta đã thử nhiều lần nhưng cha sở và các thừa tác viên luôn từ chối trao Mình Thánh Chúa cho bà.

Đức Cha Ludwig Schwarz cũng đã từ chối trao Mình Thánh Chúa cho bà ta. Nhưng, lợi dụng lúc ngài nghiêng người xuống để giải thích với bà lý do việc ngài từ chối, bà ta đã cướp Mình Thánh Chúa trên tay ngài.

Trước khi tự cho là Giám Mục, Christine Mayr-Lumetzberger là một cô giáo và là một nữ tu Dòng Biển Đức. Ngày 29/06/2002, bà và 6 phụ nữ khác được Giám Mục lang thang không trú sở Rómulo Antonio Braschi, người Á Căn Đình phong chức linh mục.

Năm 2003, Christine Mayr-Lumetzberger cho rằng mình đã được một Giám Mục hiệp thông với Tòa Thánh phong chức linh mục, nhưng bà ta không cho biết vị ấy là ai.

Sau khi tự xưng là Giám Mục, Christine Mayr-Lumetzberger đã phong chức linh mục cho nhiều phụ nữ khác, trong đó có các phụ nữ Hoa Kỳ và Canada trên sông Lawrence năm 2005.