11. Không phân biết hạnh phúc đời đời, thì không đạt được thiên đàng mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho người mà Ngài yêu mến, tạo thành một loại khổ hình cực nặng.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info