11. Lửa trong hỏa ngục đốt gì: không phải tội của con sao, con càng buông thả mình theo dục tình thì lửa trong hỏa ngục càng lớn, hình phạt càng nặng.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info