Trong một suy tư mới, Đức Tổng Giám Mục San Francisco Salvatore J. Cordileone xác định một sợi dây chung liên kết giữa việc phá thai, tình trạng vô gia cư và nhu cầu cấp bách về sự phục hưng Thánh Thể giữa những người Công Giáo như một thách thức để nhìn xa hơn những vẻ bề ngoài và nhìn thấy “thực tại thiêng liêng sâu xa hơn”.

“Là những vấn đề chính trị, vô gia cư và phá thai được coi như những thứ riêng biệt. Nhưng với ý nghĩa bí tích Công Giáo, chúng ta có thể thấy rằng cho dù chúng ta đang nói về những người không được nuôi dưỡng hay chưa được sinh ra, thì vấn đề cơ bản đều giống nhau: Chúng ta có thể nhìn xa hơn vật chất đơn thuần đến thực tại tâm linh sâu xa hơn không?” Đức Tổng Giám Mục Cordileone đặt câu hỏi.

Ngài nói thêm: “Điều mà các giám mục Công Giáo và các nhà lãnh đạo khác của chúng ta phải tìm kiếm không chỉ là những từ ngữ trên một trang giấy, mà còn là sự phục hưng sâu sắc về Bí tích Thánh Thể, đòi hỏi sự phục hưng trong trí tưởng tượng về bí tích Công Giáo.”

Đức Tổng Giám Mục Cordileone công bố suy tư này cho CNA hôm thứ Sáu trước một Thánh lễ dành cho Người Vô gia cư mà ngài sẽ chủ trì vào ngày 6 tháng 11. Vào hôm tháng Hai, ngài tuyên bố ủng hộ sáng kiến ”Năm cho người vô gia cư” do Viện Thánh nhạc và thờ phượng Thiên Chúa Benedict XVI đưa ra. Sáng kiến này sẽ điều phối phụng vụ tại tổng giáo phận San Francisco năm nay. Đức Tổng Giám Mục đã từng cử hành các thánh lễ cho người vô gia cư vào năm 2018 và 2019.

Phản ánh của Đức Tổng Giám Mục cũng xuất hiện chỉ vài tuần trước cuộc họp khoág đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, được tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng 11 tại Baltimore, trong đó việc xem xét một văn kiện mới về phục hưng Thánh Thể sẽ là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự.
Source:Catholic News Agency