Trong khi vị trí của Giáo Hội Công Giáo trên thế giới đã thay đổi, sứ mệnh truyền giảng của Giáo hội “không thay đổi theo văn hóa, chính trị, hoặc tinh thần thời đại”, Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez của Los Angeles nhắc nhở các giám mục anh em của ngài hôm 16 tháng 11 trong phiên khoáng đại Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

“Một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta: Giáo hội tồn tại để truyền giáo. Không có lý do nào khác cho Giáo hội. Trở thành một Kitô Hữu là trở thành một môn đệ truyền giáo. Không có định nghĩa nào khác”, Đức Tổng Giám Mục Gomez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ nói.

“Vị trí của Giáo hội trong xã hội đã thay đổi. Chúng ta không thể trông chờ vào những con số hay tầm ảnh hưởng của chúng ta trong xã hội. Dù sao thì không điều gì trong số đó thực sự quan trọng cả. Chúng ta ở đây để cứu các linh hồn. Và Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta tìm kiếm Nước Ngài trước, mọi thứ chúng ta cần sẽ được ban cho chúng ta”.

Những suy tư của Đức Tổng Giám Mục Gomez được đưa ra khi các giám mục Hoa Kỳ đã sẵn sàng hành động vào hai ngày thứ Ba và thứ Tư trong một chương trình nghị sự bao gồm một cuộc bỏ phiếu về tài liệu mới nhằm làm rõ và củng cố lại giáo huấn của Giáo hội về Bí tích Thánh Thể.

Đức Tổng Giám Mục Gomez chỉ ám chỉ một cách thoáng qua những bất đồng giữa các giám mục xung quanh một tài liệu về bí tích Thánh Thể, trong số các vấn đề gây tranh cãi khác. Ngài đề cập một cách tổng quát hơn đến cách tốt nhất để tham gia vào một xã hội Mỹ “thế tục hóa cao”.

“Cách tốt nhất để giúp người dân của chúng ta sống, làm việc và mục vụ với tư cách là người Công Giáo trong thời điểm này là gì? Làm thế nào chúng ta có thể giúp người dân của chúng ta nuôi dạy con cái của họ và tương tác với những người hàng xóm và nền văn hóa của họ? Là một Giáo hội, chúng ta nên truyền giáo và thực hiện nhiệm vụ phấn đấu cho công lý và đổi mới xã hội của chúng ta như thế nào?” Gomez hỏi.

Ngài nói: “Nhiều sự khác biệt mà chúng ta thấy trong Giáo hội ngày nay bắt nguồn từ những quan điểm khác nhau mà chúng ta có về cách Giáo hội nên trả lời những câu hỏi cơ bản này.

“Có lý do cho điều này. Đó là bởi vì chúng ta đang sống trong một thời điểm mà xã hội Mỹ dường như đang đánh mất đi 'câu chuyện' của nó.”

Bài phát biểu của Gomez đã đề cập đến một số chủ đề tương tự mà ngài nêu ra trong bài phát biểu đã phát qua video vào ngày 4 tháng 11 trước Đại hội Người Công Giáo và Đời sống công ở Madrid, Tây Ban Nha. Những nhận xét của ngài sau đó đã gây ra cả những lời khen ngợi và những chỉ trích vì sự phê phán của ngài đối với “chủ nghĩa thức tỉnh” và các phong trào công bằng xã hội lý tưởng khác mà theo ngài là đi ngược lại với sự hiểu biết của Giáo hội về nhân phẩm và tự do được Thiên Chúa ban cho chúng ta.

“Trong phần lớn lịch sử của chúng ta, câu chuyện mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ thế giới quan trong Kinh thánh và các giá trị của di sản Do Thái - Kitô của chúng ta. Đó là câu chuyện về con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được mời gọi để xây dựng một xã hội nơi mọi người có thể sống trong tự do, bình đẳng và nhân phẩm”.

“Câu chuyện này đã viết nên các tài liệu thành lập nước Mỹ. Nó định hình các giả định về luật pháp và thể chế của chúng ta, nó tạo ra bản chất cho những lý tưởng và hành động hàng ngày của chúng ta”.

“Những gì chúng ta nhìn thấy xung quanh mình bây giờ, là những dấu hiệu cho thấy câu chuyện này có thể bị phá vỡ. Đây là một trong những hệ quả của việc sống trong một xã hội thế tục. Tất cả chúng ta đều cần Chúa giúp chúng ta đạt đến ý nghĩa trong cuộc sống của mình, vì vậy khi chúng ta cố gắng sống mà không có Chúa, chúng ta có thể trở nên bối rối”

“Nhiều người hàng xóm của chúng ta đang tìm kiếm. Họ đang tìm kiếm một câu chuyện mới để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, để nói cho họ biết họ đang sống vì điều gì và tại sao”.

“Nhưng những người anh em của tôi, những người hàng xóm của chúng ta không cần một câu chuyện mới. Những gì họ cần là nghe câu chuyện có thật - câu chuyện tuyệt đẹp về tình yêu của Chúa Kitô dành cho chúng ta, sự chết và sống lại của Ngài vì chúng ta, và niềm hy vọng mà Ngài mang đến cho cuộc sống của chúng ta”.

Tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận sắp tới về tài liệu Thánh Thể và các vấn đề khác trong tuần này, Đức Tổng Giám Mục Gomez bắt đầu và kết thúc nhận xét của mình bằng cách đề cập đến một bài diễn văn được đưa ra vào năm 1889 bởi Đức Tổng Giám Mục John Ireland của tổng giáo phận Saint Paul Minnesota có tựa đề “Sứ mệnh của người Công Giáo ở Mỹ”

“Thế kỷ tiếp theo của cuộc đời Giáo hội ở Mỹ sẽ là những gì chúng ta tạo ra. Tuỳ thuộc vào nỗ lực của chúng ta, mọi sự sẽ ra như thế. Có rất nhiều điều bị đe dọa đối với các linh hồn, đối với Giáo hội và đất nước!” Đức Tổng Giám Mục Ireland, người từng là tuyên úy của Trung đoàn Bộ binh Minnesota thứ năm trong Nội chiến.

Đức Cha Ireland nói: “Nhiệm vụ của lúc này là hiểu rõ trách nhiệm của chúng ta và làm hết công việc mà thiên đường đã giao cho chúng ta.”

“Anh em ơi, có hai điều khiến tôi phải chú ý về diễn từ này. Đầu tiên, Đức Tổng Giám Mục Ireland dạy rằng mọi người Công Giáo đều phải chia sẻ trách nhiệm đối với sứ mệnh của Giáo hội. Giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ và thánh hiến, anh chị em giáo dân - tất cả chúng ta những người đã được rửa tội phải trở thành các nhà truyền giáo”.

“Thứ hai, Đức Tổng Giám Mục hiểu rằng mục đích của Giáo hội không phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài Giáo hội. Nó không thay đổi theo văn hóa, chính trị, hay tinh thần của thời đại”.

“Sứ mệnh của Giáo hội là giống nhau ở mọi lúc và mọi nơi. Đó là rao truyền Chúa Giêsu Kitô và giúp mọi người tìm thấy Ngài và bước đi với Ngài.”
Source:Catholic News Agency