Đức Thánh Cha Phanxicô gọi điện thoại cho giáo xứ Công Giáo ở Gaza

Đức Thánh Cha Phanxicô gọi điện thoại cho giáo dân và tu sĩ thuộc Giáo xứ Công Giáo Thánh Gia ở Gaza, ĐTC bày tỏ lòng biết ơn đồng cảm của ngài trước những thương đau của cộng đoàn.

(Tin Vatican - Paolo Ondarza & Devin Watkins)

Nữ tu Nabila Saleh thuộc Dòng Mân côi Giêrusalem đã tóm lược cuộc điện thoại nhận được từ Đức Thánh Cha Phanxicô vào tối thứ Hai.

Sơ đang phục vụ tại Giáo xứ Holy Family, giáo xứ theo nghi lễ Latinh duy nhất ở Gaza.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Vatican, Sơ Saleh cho biết Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho linh mục chính xứ, Cha Yusuf, người sau đó đã đưa điện thoại cho sơ “để sơ có thể nói chuyện trực tiếp với Đức Thánh Cha vì cha ấy nói tiếng Ý không sàng sõi lắm.”

Mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người dân Gaza

Sơ cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô muốn biết có bao nhiêu người đang trú ẩn trong các cơ sở của giáo xứ.

Sơ nói: “Có khoảng 500 người, bao gồm người bệnh, gia đình, trẻ em, người khuyết tật, những người mất nhà cửa và tài sản”. “Thật là một điều may mắn khi được nói chuyện với ĐTC. Ngài khích lệ chúng tôi hãy can đảm và tín thác trong lời cầu nguyện.”

Sơ Saleh đã xin Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình và nói với ngài rằng người Công Giáo ở Gaza đang dâng hiến những đau khổ của mình “để cầu xin Chúa chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình, vì nhu cầu của Giáo hội và vì Thượng hội đồng đang diễn ra”.

Sơ nói: “Giáo dân chúng con an lòng. “Chúng con biết rằng Đức Thánh Cha đang làm việc vì hòa bình và lợi ích của cộng đồng Kitô giáo ở Gaza.”

Hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian thử thách

Khi được hỏi về tình hình ở Gaza, Sơ Saleh cho biết mọi người đang cố gắng hỗ trợ lẫn nhau trong những khó khăn và tha thiết cầu nguyện cho hòa bình.

“Mỗi ngày chúng tôi có hai Thánh lễ,” sơ cho hay. “Chúng tôi cũng luôn lần hạt Mân Côi với các em và gia đình các em.”

Vào tối Chúa nhật, linh mục chính xứ cử hành Thánh lễ và rửa tội cho một em gia nhập vào Giáo hội Kitô giáo.

Sơ nói: “Người mẹ sợ điều gì nguy hiểm có thể xảy ra nên đã yêu cầu rửa tội cho con bà”. “Đó là khoảnh khắc hồi sinh và tái sinh về mặt tinh thần đối với tất cả chúng tôi.”

Kêu gọi hòa bình và công lý

Sơ Saleh kết thúc cuộc phỏng vấn bằng lời kêu gọi hòa bình và công lý cho Palestine.

“Chúng tôi muốn hòa bình vì chiến tranh chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả. Chúng tôi muốn cuộc chiến tàn khốc này kết thúc”, sơ nói. “Nhiều người đã mất đi người thân, nhà cửa và mọi thứ họ có. Chúng ta cầu xin cho công lý và hòa bình. Người dân Palestine cũng có quyền được sống. Chúng tôi yêu cầu đừng tàn sát dân chúng vì một nhóm cuồng tín. Chúng tôi cũng xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi.”