Sáng hôm Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6, 2013 (theo giờ Việt Nam) Đức Hồng Y Gioanbaotixita Phạm Minh Mẫn đã trở về Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn sau 6 ngày điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh Viện Việt-Pháp, Phú Mỹ Hưng - Sài Gòn.

Sức khỏe của Ngài khá hơn. Xin Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita.