Trong tư cách Giám Mục Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến riêng dành cho các nam nữ tu sĩ của giáo phận theo chương trình của năm Đời Sống Thánh Hiến của giáo phận.

Cuộc tiếp kiến đã diễn ra vào sáng thứ Bẩy 16 tháng 5 tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu trả lời các câu hỏi khác nhau, từ những căng thẳng của đời sống đan tu đô thị đến các khía cạnh thực tế của sứ vụ linh mục.

Để đáp lại câu hỏi của một nữ tu về sự cân bằng tế nhị giữa sự ẩn dật và sự hiện diện “hữu hình” trong các tu viện, Đức Thánh Cha gọi đó là một “căng thẳng quan trọng, một sự căng thẳng sống động trong tâm hồn của anh chị em; đó là tiếng gọi của Thiên Chúa đối với cả cuộc sống ẩn dật và sự cần thiết phải là một dấu chỉ cụ thể”.

“Nhưng thưa Đức Thánh Cha, những tin tức có nên được nghe trong các tu viện không?”. Đức Thánh Cha nói: “Chắc chắn rồi. Anh chị em phải biết tin tức về những gì xảy ra trên thế giới, ví dụ như chiến tranh, dịch bệnh, bao nhiêu người đau khổ”.

Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: "Ơn gọi của anh chị em không phải là một người ẩn dật; nhưng là ra chiến trường, giống như Môisê với hai bàn tay giơ lên trong lời cầu nguyện trong khi dân tộc chiến đấu '.

Đáp lại một câu hỏi về sự giống nhau giữa tình yêu hôn nhân với tình yêu của đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha nói hai tình yêu ấy là một.

“Có một chiều kích của tình yêu phu phụ trong đời thánh hiến của một nữ tu... ngay cả đối với nam tu, vì Chúa Giêsu kết hôn với Giáo Hội”.

Đề cập đến chủ đề của đức vâng phục, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của tông đồ Phaolô về Chúa Giêsu Kitô, Đấng “tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Ngài nói “Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô là một sự vâng phục sinh hoa trái, là mẫu guơng sự vâng phục trong đời sống thánh hiến; vâng phục là biểu tượng cho đường lối của Chúa Kitô.”

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến đời sống thánh hiến như một ân sủng Chúa đã ban trong tâm hồn những người sống đời thánh hiến và là một ân sủng cho thế giới.