Các vị là những giáo lý viên trong nhóm chủng tộc Acholi

ROME:(Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II, trong tháng Oct. ngày 20 sẽ phông chân phước cho hai thanh niên giáo lý viên thuộc nhóm chủng tộc Acholi tại Uganda, đã chết vì đức tin mình năm 1918.Những người Acholi sống trong khu vực bây giờ bị du kích quân đạo binh Kháng chiến Lord chiếm đóng, họ bắt cóc trẻ em và ép chúng gia nhập hàng ngũ mình.

Daudi (David) Okelo, lối 16 tới 18 tuổi, và Jildo Irwa, lối 12 tới 14 tuổi, bị đâm và bị chem tới chết tại Palamuku, gần Paimol, một làng phía bắc, trong thung lũng sông Nile Thượng. Các em bị hai người chỉ huy địa phương lôi ra khỏi túp lều, nơi mấy em trú ẩn. Các vị chỉ huy bắt buộc cả hai thôi dạy Tin Mừng.

Từ ngày các em chịu tử đạo, nơi chết của mấy em được gọi là Wi-Polo (Trên Thiên đàng), là một điều nhắc nhở tới phần thưởng của hai thanh niên. Chúa nhật, ngày 20 Oct. Đức Gioan Phaolô II sẽ giới thiệu hai người Uganda như là gương mẫu lòng trung đối với ơn gọi Kitô hữu.

Uganda đã có một lịch sử tử đạo. Năm 1969 tại Namugongo, Đức Phaolô VI đã công bó 27 vị tử đạo đầu tiên của xứ Phi châu này. Các vị đã chết một thế kỷ trước. Trước khi đi tới Paimol, David Okelo và Jildo Irwa được Cha Cesare Gambaretto, bề trên truyền giáo, hỏi: "Và nếu họ giết chúng con?"
"Chúng con sẽ lên thiên đàng. Anthony đã ở đó , phải không?" David trả lời, nhắc tới người giáo lý viên kia. Thấy nhà truyền giáo âu lo và bối rối, Jildo nói thêm: "Không, thưa Cha, đừng sợ. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ở với chúng con. "

Người Kitô hữu gòm gần 70% trong số 23. 9 triệu dân Uganda