Trước cuộc bầu cử tổng thống bị các nhà lãnh đạo đối lập và các quan sát viên châu Âu chỉ trích là thiếu công bằng, các giám mục Angola đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu trong hòa bình.

Chủ tịch José Eduardo dos Santos, một người theo chủ nghĩa cộng sản nhưng đã trở nên cởi mở hơn với thị trường tự do trong những thập niên gần đây, đang thoái vị sau 38 năm cầm quyền. Cố nhiên, để “hạ cánh an toàn”, José Eduardo đã thực hiện nhiều thủ đoạn để đàn em có thể lên nắm quyền hầu che chắn cho mình sau này.

Tuy nhiên, một chính phủ chuyển tiếp chế độ José Eduardo cũng là một bước tiến rất đáng kể. Vì thế, Đức Cha António Jaca của Caxito, chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Angola, nói rằng ngài hy vọng các cuộc bầu cử sẽ “trở thành một lễ hội dân chủ ... thể hiện sự trưởng thành dân chủ của toàn dân và chứng tỏ rằng chúng ta có thể tiến lên.”

Ngài nói thêm: “Cầu xin cho chúng ta có thể tiến bước cùng nhau trong hòa bình với tư cách là những anh chị em Angola với nhau”