27. Thánh Giá là đường chính của tu đức, là cửa ải của hiền nhân, là khu vực của thánh nhân, bởi vì Đức Chúa Giê-su vì yêu thương nhân loại mà hy sinh chính mình trên Thánh Giá, con người cũng nên hiến tế cùng một Thánh Giá, chấp nhận hy sinh, lấy yêu thương báo đáp yêu thương.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info