47. MỘT CÁI QUẦN MỚI

Ở huyện Trịnh có một người nọ kêu vợ may cho anh ta một cái quần.

Vợ hỏi:

- “May như thế nào đây?”

Anh ta nói:

- “Thì may như cái quần cũ ấy mà.”

Sau khi vợ may xong cái quần mới, thì nó tồi tệ như cái quần cũ vậy.

(Hàn Phi Tử)

Suy tư 47:

May một cái quần mới giống như cái quần cũ, thì nó chỉ khác nhau về chất liệu, về màu sắc cũng như độ bền, nhưng nó lại giống nhau về kiểu dáng.

Qua câu chuyện nhỏ trên đây, chúng ta có thể rút ra được một bài học lý thú về cái cũ và cái mới trong con người của chúng ta. Thánh Phao-lô tông đồ đã dạy chúng ta rằng: “Vì vậy anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” ( Ep 4, 22 – 24) cũng như cái xác cũ kỹ này, cũng những suy tư này, nhưng đã được đổi mới trong Thần Khí Thiên Chúa, cho nên, từ nơi cái xác này, mọi duy tư, mọi hành động, mọi lời nói đều đã được đổi mới theo tinh thần của Phúc Âm

Tôi đã được đổi mới hoàn toàn trong bí tích Rửa Tội và được nuôi dưỡng trong bí tích Thánh Thể, nhưng trong cuộc sống tôi có làm mới môi trường cuộc sống bằng những suy tư mới, những hành động mới của người rao giảng Phúc Âm cuả Đức Chúa Giê-su hay không?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info