ORLANDO -- Thứ Bảy ngày 3 tháng 11 năm 2007, trước sự hiện diện của khoảng 1000 giáo hữu và thân hữu gần xa, quí thầy phó tế, và quí tu sĩ nam nữ, quí đại diện của các tôn giáo bạn, cùng với sự tham dự đồng tế của 27 cha đến từ các vùng lân cận, Đức Cha Thomas G. Wenski, giám quản giáo phận Orlando đã chủ sự

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh ở Orlando, bang Florida.

Thánh đường Thánh Phillipphê Phan Van Minh
Lược sử hình thành giáo xứ:

Làn sóng di tản đã đưa một số người Việt Nam đến định cư tại Orlando trong vùng nắng ấm của tiểu bang Floria. Song song với việc lo an cư lạc nghiệp, lo cho cuộc sống tinh thần là một mối quan tâm không nhỏ đối với đông đảo những người mới đến. Nhà thờ có, cha có, nhưng ngôn ngữ bất đồng nên không nhiều thì ít cũng có những giới hạn trong việc nghe rao giảng lời Chúa. Người ta muốn tìm một chút hương vị của quê hương.

Trong những năm đầu từ 1975 đến 1983, số giáo hữu đầu tiên tại Orlando quây quần lại khoảng được khoảng 40 gia đình và được cha Ignatiô Nguyễn Ngọc Tước, lúc đó đang phục vụ tại Tampa, đến giúp dâng thánh lễ, mỗi tháng một lần tại nhà thờ Good Shepherd, ở 5900 Oleander Drive, Orlando, Florida 32807. Sau có cha Giuse Trần Anh Dũng, chịu chức linh mục cuối tháng 5 năm 1983, về tiếp tục công việc của cha Tước.

Khoảng cuối năm 1983, cha Dũng đã đem đoàn chiên mình về tá túc, sinh hoạt tại nhà thờ Thánh Maria Mađalêna (St. Mary Magdalen) ở 861 Maitland Ave., Altamonte Springs, FL 32701. Lúc đó cha Dũng là phó xứ của giáo xứ thánh Maria Mađalêna. Thánh lễ vẫn tiếp tục mỗi tháng một lần. Sau đó, vào năm 1987, cha Batôlômêô Phạm Ân Sử (thường được gọi là cha Trọng Ân) thuộc dòng Đồng Công về giúp. Số giáo dân cũng chỉ vào khoảng 100 gia đình, và mỗi tháng cũng có thánh lễ một lần. Trong thời gian này, giáo đoàn mang tên là "Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam."

Đến tháng 4 năm 1987, đoàn chiên lưu lạc lại theo cha Ân về sinh hoạt tại nhà thờ St Charles Borromeo, ở số 4001 Edgewater Dr., Orlando, FL 32804. Cuối tháng 3 năm 1989, cha Ân được lệnh trở về dòng. Thỉnh thoảng, cha Tước có trở lại dâng lễ cho đoàn chiên cũ. Vào ngày 3 tháng 6, thầy Giuse Nguyễn Thanh Châu được chịu chức Phó Tế và gởi đến tập sự tại nhà thờ St. Charles. Thánh lễ cho người Việt được cha Edward Pawlack cử hành mỗi tháng một lần và thầy Châu phụ trách giảng bằng tiếng Việt. Đến ngày 2 tháng 12 năm 1989, "thầy Châu" thụ phong linh mục và được cử làm cha phó giáo xứ St. Charles Borromeo cùng trông coi "giáo đoàn Việt Nam" trực thuộc giáo xứ Mỹ. Từ đầu năm 1991, thánh lễ bắt đầu có được mỗi tuần một lần. Đến tháng 6 năm 1996, cha Giuse Bùi Văn Dũng, linh mục của giáo phận Orlando, được thuyên chuyển về làm cha phó giáo xứ St. Charles thay cha Châu, và là cha quản nhiệm của giáo đoàn Việt Nam. Đến tháng 8 năm 2003, cha Châu lại được lệnh chuyển về thay cha Dũng và làm việc với giáo đoàn cho đến ngày nay.

Trong thời gian từ năm 1975, giáo đoàn Thánh Giuse tại Polk County cũng đã được thành lập. Giáo đoàn cũng có thánh lễ mỗi tháng một lần tại trường trung học Santa Fe và sau đó dời về giáo xứ Thánh Giuse tại Winter Haven. Đến nay giáo đoàn vẫn sinh hoạt đều đặn với những sinh hoạt Thăng Tiến Đức Tin, Chầu Thánh Thể đầu tháng, và Tôn Kính Mẹ Maria tại các gia đình. Hiện nay, giáo đoàn có khoảng 50 gia đình.

Năm 2003, sau khi cha Giuse Bùi Văn Dũng được thuyên chuyển về Indialantic với tư cách là phó xứ giáo xứ Holy Name of Jesus, cha cũng đã gầy dựng một giáo đoàn mới với danh xưng Giáo Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc. Hiện nay giáo đoàn gồm 50 gia đình, vẫn sinh hoạt đều đặn với thánh lễ mỗi tháng một lần và những ngày lễ lớn tại giáo xứ Ascension (Chúa Thăng Thiên), Melbourne, Florida.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2004, trong thánh lễ Tạ Ơn và cũng là ngày mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Cha Thomas G. Wenski, vị tân Giám Mục của giáo phận Orlando vừa nhận chức được hơn 10 ngày, đã ra sắc lệnh cho thành lập giáo xứ mang tên "Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh", và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Thanh Châu làm cha chánh xứ tiên khởi cho giáo xứ này.

Ngày Chúa Nhật 23 tháng 9 năm 2007, giáo xứ Việt Nam đã cử hành thánh lễ cuối cùng, chấm dứt cuộc sống nương nhờ trong những ngày ly huơng, tính ra đã 20 năm tá túc tại giáo xứ St. Charles Borromeo. Xin kính gởi lời chào giã biệt Quí Cha và quí giáo hữu trong giáo xứ với tất cả tấm lòng biết ơn sâu xa...

Ngày thứ Bảy 29 tháng 9 năm 2007, giáo xứ Việt Nam đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại thánh đường đầu tiên của người Việt Nam tại Orlando tại 15W. Par St.

* Sinh hoạt tại giáo xứ

500 gia đình Công Giáo với khoảng 1800 giáo dân, giáo xứ tiếp tục sinh hoạt của các hội đoàn

 • - Các Bà Mẹ Công Giáo
 • - Liên Minh Thánh Tâm
 • - Thiếu Nhi Thánh Thể
 • - Phong Trào Cursillo
 • - Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae)
 • - Ca Đoàn Thiên Ân
 • - Ca Đoàn Hiển Linh
 • - Ca Đoàn Thánh Gia
 • - Hội Tôn Vương
 • - Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
 • - Trường Giáo Lý - Việt Ngữ: qui tụ được 340 em, do hơn 50 giáo viên và giảng viên.