Thư Giới Thiệu
NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO VIỆT NAM 2009
Lịch Treo TườngKính quý cha, quý tu sĩ nam nữ,
Kính quý vị đại diện cộng đoàn,
Kính quý vị đại diện và cổ cộng viên Dân Chúa,

Đầu thư, con xin được chân thành kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại diện cộng đoàn dư đầy phúc đức và quý vị đại diện và cổ cộng viên Dân Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Đức Mẹ La Vang.
Xin hết lòng cảm tạ quý cha và quý vị đã tận tình nâng đỡ phổ biến sâu rộng cuốn Niên Lịch Phụng Vụ Công Giáo Việt Nam 2008 (Lịch Treo Tường) tới các gia đình Công giáo trong cộng đoàn.

Với lá thư này, con xin được giới thiệu NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO VIỆT NĂM 2009 (Kỷ Sửu) Lịch treo tường (khổ lớn như năm 2008) với chủ đề: Công Lý Hòa Bình cho Việt Nam:
Tờ bìa chính: Hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong biến cố Thái Hà – Tòa Khâm Sứ.

Các trang trong: 12 hình về GHVN theo chủ đề Công Lý và Hòa Bình cho Việt Nam (với ý cầu nguyện chung và ý truyền giáo của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI).
12 tháng lịch: với những Chúa Nhật và Lễ Trọng quanh năm, cũng như ngày lễ của các Thánh.

Giá bán lẻ: 5 Euro (trực tiếp ở cộng đoàn) + 2 Euro cước phí bưu điện (các nước Âu Châu) nếu đặt mua từ Tòa Soạn.
Ngoài Âu Châu: 5Euro + 2 Euro (đường thủy) và +5 Euro (Airmail)
Giá đặc biệt dành cho các cộng đoàn: đặt 50 lịch trừ 10%, đặt 100 lịch trừ 15%.
Các cộng đoàn ngoài Âu Châu, xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn: Info@danchua.de

Chúng con ước mong được đón nhận những ý kiến xây dựng của tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị đại diện, để Niên Lịch (treo tường) Năm Thánh 2010 nhân dịp kỷ niệm 350 Tông Tòa và 50 năm Chính Tòa được hoàn hảo hơn.
Hy vọng rằng cuốn Niên Lịch Phụng Vụ Công Giáo Việt Nam 2009 (Lịch treo tường) sẽ được quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị đại diện nâng đỡ và giúp quảng bá tới các gia đình Công giáo trong cộng đoàn. Chúng con xin gửi kèm theo đây thư đặt lịch.

Xin hết lòng ghi ân.
Kính thư
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu

PS: Dự định phát hành vào trung tuần tháng 11.2008


THƯ ĐẶT MUA
Niên Lịch Phụng Vụ Công Giáo Việt Nam 2009 (Kỷ Sửu)
Lịch Treo Tường

Quý danh hoặc Cộng Đoàn:..........................................................................................
.......................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tel, Fax, E-mail:. ...................................................................................................

Xin đặt mua. ...................cuốn Lịch Phụng Vụ Công Giáo Việt Nam 2009 (Kỷ Sửu) Lịch Treo Tường

Giá bán: * Mua lẻ: 5 Euro (+2 Euro cước phí bưu điện trong Âu Châu)
Ngoài Âu Châu: 5Euro + 2 Euro (đường thủy) và +5 Euro (Airmail)

• Mua trực tiếp tại các Cộng Đoàn: 5 Euro
• Mua từ 50 cuốn được bớt 10%
• Mua từ 100 cuốn được bớt 15%
• Các cộng đoàn ngoài Âu Châu, xin liên lạc trực tiếp với tòa soạn: Info@danchua.de

Ngày..........................................
Ký tên