Ngày 29 tháng 6 vừa qua, tờ Dallas Morning News đã đăng tin 2 phụ nữ tố cáo cha Robert Crisp, thuộc Giáo Phận Dallas, đã có những hành vi sàm sỡ và ngoại tình với họ. Mary O'Dell tố cáo cha Crisp theo đuổi cô ta từ lúc cô mới 12 tuổi, và Vicki Moo tố cáo cha Crisp đã ngoại tình với cô trong nhiều năm sau khi làm cố vấn cho cuộc hôn nhân đổ vỡ cuả cô ta.

Cả hai phụ nữ này đều cho biết họ không hề báo cáo sự việc lên toà giám mục hoặc lên các cơ quan công quyền.

Cha Crisp đã bị toà Giám Mục ngưng chức vụ sau khi một số phụ nữ tại giáo xứ Sacred Heart ở Rowlett tố cáo cha đã cạ chân vào chân họ hoặc đấm bóp vào gáy họ.

Cho tới nay không hề có lời buộc tội cuả cảnh sát, và không có cơ quan chính quyền nào ghi nhận cha Crisp đã có những hành vi không thích đáng. Tuy nhiên tờ Dallas Morning News vẫn lập luận rằng ĐGM Kevin Farrell đáng lẽ phải làm nhiều hơn và sớm hơn để tình trạng này không xảy ra.

Nguyên văn bài báo có thể truy cập trực tuyến như sau:

http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/localnews/stories/062910dnmetrowpriest.1d5d61b.html

Toà Giám Mục Dallas ngay lập tức đã trả lời bài viết cuả tờ Dallas Morning News, nguyên văn như sau:

“Các cáo buộc trên bài báo là những sự việc cuả thời kỳ 1970 và 80 và trong hồ sơ cuả giáo phận đã không bao giờ có bất kỳ báo cáo nào về hành vi sai trái hoặc tội phạm liên hệ về tình dục với trẻ vị thành niên hoặc về bất kỳ một phân loại nào khác bởi Cha Robert Crisp. Vì vậy, khi Đức Giám mục Kevin Farrell đến đây ba năm trước, và trong suốt nhiệm kỳ của ngài trong Giáo phận Dallas, ngài đã không có gì mà quan tâm và cảnh báo về những hành vi thuộc về hình sự này.

Những khiếu nại về hành vi sai trái với trẻ vị thành niên đựợc tung ra trong tờ báo Dallas Morning News đã không hề được báo cáo với giáo phận và chính nguồn tin cung cấp cho tờ Dallas Morning News cũng đã xác nhận như vậy trong câu chuyện cuả họ.

Khi những khiếu nại từ giáo xứ Sacred Heart ở Rowlett cho thấy có nhửng vi phạm vượt qua ranh giới, Đức Giám mục Farrell ngay lập tức đã ngưng nhiệm vụ mục vụ cuả Cha Crisp.

Cha Crisp vẫn còn bị ngưng chức và không có kế hoạch tái phân nhiệm.“