SANTA CLARA (NV) - Tên miền quốc gia “.vn” bị cho là nguy hiểm nhất thế giới, với tỷ lệ cao nhất thế giới về số trang web có cài virus và các loại nhu liệu phá hoại khác, theo bản báo cáo của một công ty hàng đầu về an toàn mạng.

Chỉ trong một năm, tên miền “.vn” nhảy từ hạng 39 về mức nguy hiểm, lên tới hạng nhất thế giới, theo báo cáo “Mapping the Mal Web” (Vẽ bản đồ mạng web nguy hại) của công ty an toàn mạng McAfee.

Nếu tính chung tất cả các tên miền, bất kể nguồn gốc từ quốc gia nào, thì tên miền “.com” là nguy hiểm nhất, rồi tới “.info”, vì có quá nhiều trang web có tên miền đó.

Riêng trong số các tên miền quốc gia - như “.jp” cho Nhật Bản, “.cn” cho Trung Quốc, “.fr” cho Pháp, tên miền nguy hiểm nhất là tên miền “.vn” của Việt Nam.

Bản báo cáo “Mapping the Mal Web” viết:

“Nếu bạn biết trước là 3 trong 5 trang mạng với một tên miền nào đó là nguy hại, chắc hẳn bạn sẽ chọn một nguồn khác để tải bức hình bạn đang tìm, chẳng hạn.”

Rồi bản báo cáo này viết tiếp:

“Các trang mạng với tên miền '.vn' phải được xem là cắm bảng 'đừng đến.' Năm nay, '.vn' nhảy lên hàng Top 5 trong vị trí tên miền quốc gia nguy hại nhất mạng Internet, với 58% các trang mạng chúng tôi theo dõi, có chứa nhu liệu nguy hại.”

Bản báo cáo này liệt kê các mối nguy nếu vào xem hoặc tải hình, âm thanh, về từ các trang mạng này:

* Trang mạng có thể chứa “malware” - nhu liệu phá máy, trộm dữ liệu,...

* Trang mạng có thể chứa “browser exploits” - lợi dụng kẽ hở trong browser (duyệt trình) để phá hoại.

* “Phishing”: Trang mạng nguy hại nhưng giả làm trang mạng thật, dùng để câu dữ liệu, password, hay để gài nhu liệu nguy hại.

* “Spamminess”: Yêu cầu ghi danh rồi khiến người dùng bị nhận rất nhiều thư rác.

* Trang mạng có thể tự động để người dùng qua một trang mạng nguy hại.

Theo bảng xếp hạng của McAfee, các tên miền nguy hại nhất gồm có: “.com”, “.info”, “.vn” (Việt Nam), “.cm” (Cameroon), “.am” (Armenia).

Các tên miền an toàn nhất là “.travel” (dành cho kỹ nghệ du lịch), “.edu” (giáo dục), “.jp” (Nhật), “.cat” (Catalan Tây Ban Nha), và “.gg” (Guernsey).

Tên miền dành riêng cho chính phủ, “.gov”, rớt từ an toàn nhất năm 2009, xuống hạng 23 năm 2010. Tuy nhiên, mức nguy hiểm không tăng, chỉ có điều các tên miền khác an toàn hơn thôi.

McAfee có khuyến cáo là mức nguy hại được đo cho toàn bộ tên miền, trong đó mỗi tên miền phải có ít nhất 2,000 trang mạng được thử. Một số tên miền có ít trang mạng cũng nguy hiểm không kém, như “.sn” (Senegal) nếu đủ 2,000 trang mạng được thử thì đã chiếm ngôi thứ nhất rồi.

McAfee cũng khuyến cáo thêm là ngay trong các tên miền được xem là an toàn, cũng có những trang mạng nguy hại.

(Source: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=122834&z=157)