62. THỐI MẤT CÁI DĨA

Ngày xưa có một ông quan ở địa phương nọ, khi bắt đầu nhậm chức thì thề hứa với thần thánh:

- “Nếu như tay trái cần tiền thì tay trái bị thối, tay phải cần tiền thì tay phải bị thối.”

Sau đó không lâu, có người đem rất nhiều yến bạc đến hối lộ với ông ta, ông ta vừa rất muốn nhận nhưng lại sợ phạm lỗi với lời đã thề hứa, suy nghĩ tứ tung và rồi cũng tìm ra một cách: kêu người đem tới một cái dĩa không, biểu người đem tiền hối lộ đến bỏ trên cái dĩa, sau đó thì thu vào.

Ông quan ấy tự mình cảm thấy yên tâm, nói:

- “Hồi ấy ta thề độc là vì tiền, nhưng hôm nay nhận vào là yến bạc, hơn nữa ta lại không đưa tay ra, nên nếu có thối thì thối cái dĩa, chứ không can gì đến tay của ta !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 62:

Ai cũng có một lần thề hứa trong đời: có người thề hứa sẽ không làm điều xấu, có người thề hứa sẽ yêu người yêu trọn đời, có người thề hứa sẽ thay đổi cuộc sống cho tốt đẹp hơn, lại có người thề hứa không uống rượu nữa để gia đình vui vẻ… Có người thề hứa rồi suốt đời tuân giữ, có người hôm nay thề ngày mai vi phạm lời thề, có người càng thề thốt thì càng sống bê bối hơn, có người thề không ăn hối lộ nhưng lại bạ đâu “ăn” đó.

Thiên Chúa không bắt ai phải thề hứa cả, nhưng đã hứa đã thề thì phải tuân giữ và khi không thể tuân giữ được thì –tùy theo mức độ của lời thề, hứa- xin linh mục giải tội hoặc giám mục giải lời thề hứa.

Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng: có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là của ma quỷ mà ra, tức là Ngài muốn chúng ta sống thành tâm với nhau, trung tín với nhau, và khi đã thực hiện đúng như thế thì cần gì phải thề phải hứa…

Ông quan tham sợ lỗi lời thề thì cái tay nhận tiền hối lộ bị thối nên dùng cái dĩa để nhận tiền hối lộ, như thế là ông ta tuy không thối cái tay, nhưng đã bị thối toàn thân vì lòng tham và vì lỗi lời thề hứa, và tội càng nặng hơn khi ông tìm cách để phản bội lại lời thề hứa của mình…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info