24. Tất cả những chuyện tham dục thì không nên nhìn coi, sợ rằng khi vừa nhìn thì động lòng tham khiến con phải phạm tội.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info