Nhà Thiên Văn học của Vatican đánh giá thấp những lo âu sợ hãi về Cơn Bão Mặt Trời vào năm 2013.

(Lời dẫn nhập: Những điều tương tự như thế này đáng lẽ thường xuyên cần được các Khoa Học Gia của Hàn Lâm Viện - Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học của Giáo Triều Vatican quan tâm hơn nữa thì thế giới sẽ bớt hao phí vì những chuyện không đáng có. Đồng thời khẳng định Lời Chúa luôn luôn là Đường, là Sự Thật, là Chân Lý cho chúng ta.)

Đài Thiên Văn Vatican: Thông Tấn Xã CWN News ngày 27/09/2010 đã tường thuật rằng Tu Sĩ Guy Consolmagno thuộc Đài Thiên Văn Khoa Học Vatican đang đánh giá thấp và coi nhẹ những tình huống về Ngày Tận thế giả định được quy cho nguồn gốc là từ những

Cơn Bão Sóng Điện Từ của mặt trời sẽ xảy ra vào năm 2013. Những Cơn Bão Mặt Trời này sẽ làm xáo trộn thông tin liên lạc của các loại điện thoại cầm tay di động (cellular phone) và các thiết bị truyền dẫn vô tuyến, không dây (wireles).

Nhớ lại một cơn bão mặt trời tương tự đã xảy ra trong những năm 1960 đã cắt đứt hoạt động mạng lưới năng lượng của Tỉnh Bang Quebec Canada trong nguyên một ngày; vị Tu Sĩ Dòng Tên sinh tại Tiểu Bang Detroit- Hoa Kỳ; đã tuyên bố rằng; " trong khi mọi sự là có thể xảy ra, thế nhưng khả năng sự kiện ấy có trở thành thực tế thì lại là một vấn đề khác." Tuy vậy, Tu Sĩ kiêm Thiên Văn gia Consolmagno cũng thận trọng lưu ý rằng điều quan trọng là phải có nhiều cách thế thông tin và các hệ thống phương tiện truyền thông hơn là rủi ro bởi chỉ tập trung mọi tài nguyên phương tiện vào một cách thế thông tin sẽ nguy hại vì như thể các vị đem bỏ mọi trứng gà vào trong một giỏ đựng thì sẽ dễ bị bể hết trứng vào một lúc nào đó.

(Chú thích của người chuyển ý: theo ngôn ngữ khoa học Thông Kê Xác Xuất; tình trạng có thể xảy ra và khả năng trở thành hiện thực là hai vấn đề khác xa nhau. Thí dụ: có 2 con cá đang bơi lội dưới ao, có thể câu được 2 con cá đó; và cầm được 2 con cá đó trong tay )

Nội dung bài phỏng vấn dài 7 phút với Đài Phát Thanh Vatican đặc biệt rất hữu ích vì ngài đã giải thích về các cơn bão mặt trời và các hiện tượng đặc biệt khác xảy ra trên mặt trời theo ngôn từ của người thường. Được biết Tu Sĩ Guy Consolmagno, SJ, Tiến Sĩ Khoa Học, tốt nghiệp Học Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Massachusettes, là Nhà Thiên Văn học và Khoa học gia nổi tiếng chuyên nghiên cứu về các Hành Tinh tại Đài Thiên Văn Vatican.