Hân hạnh giới thiệu "Trường Ca Thánh Nữ Maria - Đoạn 1,2,3"
Thơ: Hàn Mạc Tử
Nhạc: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân